FÖRMEDLINGSAVGIFTER

 

Våra veterinär-, kör- och matkostnader runt varje katt som tas in i föreningen ligger som grund för våra förmedlingsavgifter.

Alla våra katter är också avmaskade och behandlade för ohyra som kattloppor, kattlöss och skabb.

 

Våra avgifter:

Vaccinerad ungkatt 800 kr ( okastrerad men grundvaccinerade)

Kastrerad, vaccinerad, ID-märkt hankatt 1200 kr

Kastrerad, vaccinerad, ID-märkt honkatt 1500 kr (kastrering av honkatt är ett större och dyrare ingrepp än en hankastrering)

(Dessa avgifter kan jämföras med normala veterinärkostnader; en vaccination cirka 330-350 kronor, en hankastrering cirka 900 kronor och en honkastrering ca 1200 kr.  Sedan tillkommer kostnad för Id-märkning.)

Om du vill omplacera din egen katt av olika anledningar, tänk på att vi tar ut en avgift på 500 kronor för att hjälpa er.

 

Rädda Kattens volontärer och styrelse arbetar helt ideellt, eventuell vinst tillfaller föreningens andra katter.