VEM SOM HAR HAND OM VAD / HUR NI KOMMER I KONTAKT MED OSS

 

ÄRENDE NAMN MAIL TELEFON
ADOPTIONER Madde 0722-510992
STÖDHEM

Madde

0722-510992
MEDLEMSKAP   

FADDERSKAP

 
INSAMLING / GÅVOR                
    
EFTERLYSNINGAR   Malin  rkhemsidan@gmail.com  
WEBBMASTER  Malin rkhemsidan@gmail.com  

                                     

Anmäl vanvård!
Upptäcker du vanvård och misskötsel av djur, kontakta

Länsstyrelsens djurskyddsinspektörer!
040 -25 23 50 eller 044-25 23 50.

Om det är akut och Länsstyrelsen inte går att nå, kan polisen kontaktas, tfn 114 14.

Vill du vara anonym?
Du kan göra en anmälan anonymt, det viktiga är att du anmäler!