STYRELSEN

Uppdaterad efter årsmötet 20160315

Ordförande

 

Malene Lord

Telefon: 0722-510992

Ledamot

 

Paulina Bäck
0739-858560

Sekreterare & Ledamot

 

Kathrine Scharling

Mail: k.scharling@outlook.com

Vice Ordförande

 

Lotta Nilsson
radda.katten@hotmail.com

Kassör

 

Lene Holmgren

Mail: kassor_raddakatten@outlook.com

Ledamot

Louise Pikulik

Mail:  

Tänk på att alla arbetar ideellt och har vanliga heltidsarbeten.

Om vi inte svarar när du ringer, så tala in ett meddelande så återkommer vi snarast möjligt!